خدمات GIS کالا

سیستم های اطلاعاتی مکان نما و یا جغرافیایی محور با وجود کاربرد بسیار زیاد و اهمیت آنها در سیستم های اطلاعاتی ، در بازار عرضه و تقاضای ایران و تا حدودی جهان ، از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و نیاز به وجود چنین سرویس هایی احساس میشود.
به کوشش متخصصین وِندُر و پس از نیاز سنجی های مستمر در این حوزه و در راستای خدماتی چون GLN در نظام طبقه بندی GS1 که مرکز ملی شماره گذاری کالا متولی آن در ایران میباشد؛ اقدام به طراحی و تولید خدماتی چون مکان نمای عرضه کننده گان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان و مراکز نگهداری و تعمیرات کالا نموده ایم . همچنین بر روی داده های توده ای همچون موارد فوق تحلیل های هوشمندی کسب و کار ارائه مینماییم که در ذیل به بیان برخی از شاخص ها خواهیم پرداخت.
1-شاخص پراکندگی کالا در پهنه ی جغرافیایی
2-شاخص میانگین دسترسی به کالا
3-شاخص میانگین هزینه ی حمل و نقل کالا

این خدمت امکان دسترسی به میزان پراکندگی کالای مورد نظر در سطح کشور به تفکیک استان را در اختیار مخاطب قرار میدهد. با استفاده از این سامانه به سادگی میتوان نزدیک ترین مرکز فروش و یا عرضه کننده را جهت خرید کالا انتخاب نمود. همچنین سایر گزارشات مدیریتی توزیع کالا میتواند خروجی این سرویس باشد.