بازار پژوهی

امروزه برای افزایش توان رقابتی و حفظ جایگاه برند در بازار میبایست نگاه جدی تری به وضعیت تولید و عرضه محصولات رقبا داشته باشیم. در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف ، امکان بررسی وضعیت توزیع آنها در سطح کشور ، جزییات فنی و استاندارد های بکار رفته و سایر اطلاعات توصیفی کالا میتواند به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای کارخانه جات و سازمان ها قرار گیرد.
یکی از پارامترهای بازار پژوهی و یا شناخت رقبا از حیث کالاهایشان و تحلیل وجه تمایز و وجه تشابه کالاهای رقیب با کالاهای تولیدی توسط سازمان میباشد. با شناخت این نیاز و تعمیم آن در رسالت وندر به طراحی خدماتی مبنی بر خدمات بازار پژوهی کالاهای رقیب پرداخته ایم . در این سرویس بسته به تعین موقعیت جغرافیایی و در چهار شاخص اقدام به ارائه خدمات به مشتریانمان نموده ایم.
حال این شاخص ها عبارتند از اینفو گرافی عرضه کننده ، توزیع کننده و فروشنده کالا در قالب موقعیت جغرافیایی خاص و نیز فرم بندی اطلاعات خود کالا از حیث کیفی و کمی میباشند.