MSOD (Machine Structure Oriented Destruction)

شکست ساختار ماشین به قطعات جزء تشکلیل دهنده ی آن و در ادامه تهیه شناسنامه داده توصیفی کالا برای هر یک از قطعات ، از خدمات منحصر بفرد و تخصصی تیم وِندُر میباشد. نمایش و شناسنامه سازی قطعات زیر مجموعه در لایه های مختلف و بر اساس نوع ساختار ماشین (به عنوان نمونه موتور ژنراتور ، موتور برق و ...) انجام میپذیرد.

کاربرد این خدمت در سازمان

واحد نگهداری و تعمیرات کارخانه جات ، پتروشیمی ها و سایر واحد های صنعتی مخاطبین این خدمت میباشند.
برخی از کاربرد های این خدمت :
1- شناسایی اجزای تشکیل دهنده ی موتور و نحوه ی دسترسی به ان
2- دسترسی به کاتالوگ های شرایط نگهداری از قطعه
3- دسترسی به کاتالوگ های نصب و تعمیرات قطعه
4- دسترسی به اطلاعات فنی و عمومی قطعه
5- ارائه نمودار تخصصی شکست موتور و قطعات زیر مجموعه در لایه های مختلف


برای مشاهده ی نمونه MSOD کلیک کنید