استانداری آذربایجان شرقی

معقوله شهروند الکترونیک در حال حاضر یکی از مباحث روز محافل IT کشور است که به اجرا درآوردن آن نیازمند زیر ساختهای قدرتمند مدیریتی ، آموزشی و سایبری میباشد . تیم وندر پس از مطالعه و تحقیق در ساختار سازمانی و جغرافیائی استان ، مدل جامع پیاده سازی شهر الکترونیک را با استانداردهای بومی ابداع شده در وِندُر، به مدیران استان ارائه داد که تحسین مدیران ارشد استانی و کشوری را در پی داشت .