سمینار آموزشی

اطلاعات توصیفی کالا مفهومی پرکاربرد و تاثیرگذار در مدیریت و راهبرد سازمان میباشد که به تازگی در محیط صنعتی و مدیریت کشور وارد شده است. لذا نیاز به سمینار های آموزشی به منظور شرح و بست این مهم به وضوح دیده میشود. تیم ترویج وِندُر به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان و مدیران سازمان ها ، اقدام به امکان سنجی و طراحی سمینار ها و کارگاه های آموزشی نموده است که در ادامه به معرفی سرفصل های آموزشی خواهیم پرداخت.
در صورتی که سازمانی با بیش از 50 نفر شرکت کننده متقاضی این سمینار ها باشد مفتخریم که در محیط آن سازمان بصورت رایگان این خدمات را ارائه نماییم.

سرفصل های آموزشی

1-معرفی ساختار فراداده (اطلاعات توصیفی) و تاریخچه شکل گیری و فرآیند تکامل آن
2-نظریه کد گذاری
3-تشریح داده های توصیفی کالا
4-معرفی استاندارهای موجود در حوزه داده توصیفی کالا
5-نقش داده های نامتقارن کالا در سازمان
6-ارزش افزوده داده های نامتقارن در سازمان
7-گزارش مطالعه تطبیقی نمونه های جهانی
8- معرفی استاندارد های نظام مند طبقه بندی کالا و ارتباط آنها با یکدیگر
9-نظام کار با اطلاعات و ساخت دهی به آن
10-داده کاوی و پایش اطلاعات
11-انبارش و انتشار اطلاعات