اصطلاح شناسی

ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی کالا (به انگلیسی Terminology ) به معنای مطالعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی یک حوزه خاص در کالا است .منظور ما از ترم term در اینجا به معنای اصطلاحات خاص هر کالا یا شاخه های مرتبط با آن است و ترمینولوژی یعنی آشنایی و شناخت اصطلاحات تخصصی و خاص هر علم یا فن که در تولید آن کالا و یا پرداخت و فراوری آن بکار برده میشود. . وقتی از ترمینولوژی کالای پتروشیمی حرف می‌زنیم، منظورمان مجموعه واژه های اختصاصی علوم بکاربرده شده در کالای پتروشیمی است و یا واژه های عمومی که در این حوزه ، معنای تخصصی پیدا می‌کنند.
تدوین ترمینولوژی گاهی به معنای یک فرایند علمی – تحقیقی هم هست. به این معنا که یک محقق، می‌کوشد مجموعه واژگان مورد استفاده در یک حوزه را گرد آورده و به بررسی ویژگی ها و تفاوت‌ها و معانی آنها می‌پردازد.

خدمت وِندُر در اصطلاح شناسی

اصطلاح شناسی یکی از نیازهای مهم و کاربردی در کالاهای مورد استفاده در صنایع کشور از لحاظ ایجاد زبان مشترک ، ارتقای آگاهی نیروی انسانی در حوزه شناخت کالا ، جلوگیری از سوء برداشت از واژه ها و ... میباشد. این خدمات نیز در قالب شناسنامه الکترونیک کالا ارائه میگردد اما در صورت تقاضای مشتریان چه از حیث پژوهشی و چه از حیث کاربردی بصورت کتابچه در یک صنعت یا رسته قابل ارائه میباشد. یکی از شاخص های توسعه بهره وری ، بکار گیری ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی کالا در نظام اطلاعاتی فعالیت صنعتی میباشد ، که این امر میبایست مورد توجه صاحبان صنایع قرار گیرد.