وندور لیست

مسیر حرکت کالا از محل عرضه تا رسیدن به مصرف کننده نهایی دارای سه ایستگاه یا مرکز مبادله میباشد که شناخت دقیق از این سه مرکز نقش حائز اهمیتی در مهندسی خرید واحد های تدارکات کارخانجات ایفا مینماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت .
عرضه کننده : در بازار عرضه و تقاضا ، به شخص حقیقی و یا حقوقی اطلاق میگردد که مبدا کالا در کشور باشد ، بدین معنی که کالا توسط این شخص وارد کشور شده و یا در کشور تولید شده است.
توزیع کننده : نماینده ی رسمی عرضه کننده میباشد بگونه ای که فیمابین توافقاتی مبنی بر تعهد به رفتار در بازار هدف کالا معین گردیده باشد.
فروشنده : نماینده ی رسمی توزیع کننده میباشد بگونه ای که فیمابین توافقاتی مبنی بر تعهد به رفتار در بازار هدف کالا معین گردیده باشد.
دسترسی به اطلاعات عرضه کنندگان کالا در سطح کشور به تفکیک حوزه های فعالیت ، دیگر قابلیت سرویس وِندُر میباشد که به روشهای متنوعی از قبیل وب سرویس و یا API در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. اطلاعات عرضه کننده شامل اطلاعات تماس ، مشخصات شرکت ، حوزه های فعالیت و غیره میباشد.

راستی آزمایی اطلاعات بر مبنای الگوریتم های طراحی شده در تیم وِندُر ، اعتباراطلاعات موجود را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است. اطلاعات مراکز عرضه ، توزیع و فروش کالا ها مستمرا مورد بازنگری و بررسی قرار میگیرد و در ادامه کلیه مراکز بر روی نقشه کشوری قابل دسترسی خواهند بود. بدین صورت که براحتی میتوان موقعیت جغرافیایی و میزان پراکندگی مراکز تهیه یک کالا را در کشور رصد نمود که این امر گزارشات مدیریتی مفیدی را به صاحبان صنایع ارائه میدهد.

وندر لیست سه لایه
امکان دسترسی به توزیع کنندگان کالای یک محصول مشخص در سطح کشور و در ادامه فروشگاه های مستقر در سطح شهر ها ، یکی دیگر از خدمات سرویس وِندُر میباشد که در قالب خدمت وِندُر لیست سه لایه ارائه میگردد.
وندر لیست سه لایه شامل اطلاعات عرضه کننده کالا (تولید کننده و یا وارد کننده محصول) و در ادامه توزیع کنندگان رسمی محصولات آنها در سطح کشور ، و در لایه سوم معرفی فروشگاه های توزیع محصولات خواهد بود.
این اطلاعات در قالب نام شرکت یبا فروشگاه ، نام مدیر ، شماره های تماس ، ادرس و غیره میباشد.

برای مشاهده ی نمونه وندر لیست کلیک کنید